Chemijos gaminiai

  • Daromi chemijos gaminių bandymai, reikalingi rengiant gaminių saugos duomenų lapus.
  • Daromi plovikliuose esančių paviršinio aktyvumo medžiagų biologinio skaidumo nustatymo bandymai.
  • Daromi įvairūs bandymai, atspindintys gaminių vartojamąsias savybes.
Eil. Nr. Bandymų ir arba tikrinamų parametrų pavadinimas Bandymai atliekami pagal
1. pH vertės nustatymas tirpaluose arba dispersinėse sistemose

pH nustatymas (klijai)

LST EN 1262 LST ISO 4316 ASTMD 1287 (antifrizai)

LST EN 1245

2. Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Laboratorinis tankio nustatymas. Hidrometrinis metodas ASTMD 1122 (antifrizas) LST EN ISO3675:1999
3. Tankio nustatymas (skystieji chemijos produktai)

Tankio nustatymas (klijai)

Piltinis tankis

LST ISO 758

LST EN 542

ISO 697, LST EN543:2005 (klijai)

4. Analizės vanduo LST EN ISO 3696
5. Kristalizacijos temperatūros nustatymas LST ISO 1392
ASTMD 1177 (antifrizai)
6. Žvakės. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai LST 1099
7. Aerozolių sočiųjų garų slėgio nustatymas GOST 28137
8. Pliūpsnio temperatūros uždarame tiglyje nustatymas

Pliūpsnio temperatūros atvirame tiglyje nustatymas

LST EN 924:2005( klijai )

LST EN ISO 2719:2003

LST EN ISO 2592:2002

9. Užsiliepsnojimo temperatūros nustatymas LST EN ISO 2592:2002
10. Tirpumo vandenyje nustatymas Valstybės žinios, 2004 Nr.126 – 4547 AG metodas
11. Virimo temperatūros nustatymas PIN 53171, ISO R/919 GOST 18995, ASTMD-1120
12. Lydymosi temperatūros nustatymas GOST 4255, ISO 2207
13. Medžiagų kinematinės klampos nustatymas LST EN ISO3104+AC:2000
14. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas GOST 17537,LST ISO 3251, LST EN 827:2006 (klijai)
15. Lakų džiūvimo laiko nustatymas LST ISO 1420-1:
16. Granuliometrinės skalbimo miltelių sudėties nustatymas GOST 22567.2-86
17. Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinio skilimo nustatymas Plovikliu techninis reglamentas. 648/2004(EB)
18. Lašėjiimo temperatūros nustatymas, 0C GOST 6793, LST 926, LST1010, LST ISO G244
19. Fosforo rūgščiųjų druskų kiekio (milteliuose) nustatymas LST ISO 4312
20. Riebalų rūgščių kiekio nustatymas GOST 790 LST ISO 685:1999
21. Riebalų rūgščių stingimo temperatūros nustatymas GOST 790
22. Laisvųjų šarmų kiekio nustatymas LST ISO 684, GOST 790

Laboratorija yra įsisavinusi ir atlieka paskirties rodiklių nustatymą šiems gaminiams :

1. Baldų, grindų, odos dirbinių ir avalynės priežiūros gaminiai:
a) poliravimo gebos nustatymas;
b) plėvelės lipnumo nustatymas;
c) plėvelės atsparumo vandeniui nustatymas;
d) valomosios gebos nustatymas;
e) gaminio plėvelės santykinio vandens pralaidumo nustatymas;
f) nudažymo tolygumo nustatymas;
g) odos pailgėjimo (ištempimo) nustatymas;
h) antistatinės gebos nustatymas.
ĮST 2151454-9
2. Buitiniai valikliai:
a) valiklių valymo gebos nustatymas;
b) indų ir universalios paskirties ploviklių plovimo gebos nustatymas;
c) valiklių r0džių pašalinimo nustatymas;
d) kalkinių nuosėdų tirpinimo gebos nustatymas;
e) stiklo skaidrumo pokyčio nustatymas;
f) valiklių poveikio valomajam paviršiui nustatymas.
ĮST 2151454-11
3. Tekstilės gaminių priežiūros preparatai:a) skalbiklių skalbimo gebos nustatymas;

b) skalbiklių ir baliklių balinimo gebos nustatymas;

c) dėmių valiklių valymo gebos nustatymas;

d) audinio inkrustacijos po skalbimo nustatymas;

e)skalbikių, muilų putojimo gebos nustatymas; antistatinės gebos nustatymas.

ĮST 2151454-10
4. Klijai: klijavimo gebos nustatymas. ĮST 2151454-19
5.

 

Automobilių, kitų transporto priemonių priežiūros bei techninės paskirties gaminiai: a) antifrizų šarmingumo nustatymas;

b) korozinis poveikio metalams nustatymas;

c) poveikio gumai nustatymas;

d) poveikio dažų dangai nustatymas;

e) valymo ar plovimo gebos nustatymas;

f) blizginimo gebos nustatymas;

g) dangos atsparumo smūgiams nustatymas;

h) dangos adhezijos nustatymas.

ĮST 2151454-8

GOST 28084
ASTMD 1121 GOST 28084
ASTMD 3306
GOST 28084, GOST 9.030-1
ĮST 2151454-8

ĮST 2151454-8

ĮST 2151454-8

ĮST 2151454-8

GOST4765,  ĮST2151454-8

LST ISO 2409,ĮST 2151454-8

Neradote informacijos?

Jei mūsų svetainėje Jūs neradote pakankamai informacijos, turite klausimų arba norite parašyti atsiliepimus, prašome susisiekti!