Informacija klientui

Norint atlikti bandymus mūsų laboratorijoje, užsakovas pateikia užsakymą bandymams atlikti, kuriame turi būti nurodyta:

  • Įmonės/įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė
  • adresas, telefono ar fakso numeris, el. pašto adresas
  • duomenys, reikalingi nedviprasmiškam bandinių identifikavimui (pavadinimas, prekės brūkšninis kodas, kita informacija)
  • nuoroda, kad apmokėjimas garantuojamas

Užsakymas turi būti patvirtintas raštu. Jeigu užsakovas atvyksta iš anksto nepasiruošęs, užsakymas parašomas laboratorijoje.

Informacija apie mažiausiai reikalingų pateikti bandymams bandinių kiekį teikiama telefonu arba atvykus į laboratoriją.

Laboratorijoje patvirtinamas užsakymas, sudaroma sutartis, aptariamos pagrindinės darbų atlikimo sąlygos, terminai, užsakovas supažindinamas su bandymų kainomis. Atlikus bandymus, įforminama bandymų ir kainų suvestinė ir išsiunčiama arba kitaip perduodama užsakovui.

Bandymų protokolai pateikiami užsakovui apmokėjus už bandymus.
Bandymų kainos žaislams – sutartinės ir priklauso nuo reikalingų atlikti bandymų kiekio.

Chemijos gaminių bandymų kainos gali būti nuo 10 Eur iki 80 Eur, o antifrizams iki 260 Eur.

Protokolai forminami lietuvių kalba, jų kaina ≈ 5 Eur, vertimas į kitas kalbas ≈10 Eur.

Pastaba: Užsakovams, pateikusiems didelį bandinių kiekį, nuolaidos nuo 5 iki 20 %

Neradote informacijos?

Jei mūsų svetainėje Jūs neradote pakankamai informacijos, turite klausimų arba norite parašyti atsiliepimus, prašome susisiekti!